Gezondheidsrisico’s

INFORMATIE

Gezondheidsrisico’s
Bij langdurige blootstelling is asbest erg gevaarlijk, ongeacht de soort asbest waar het om gaat. Mensen die beroepsmatig vaak met asbest te maken hebben, zoals inventariseerdes of verwijderaars, gebruiken daarom altijd beschermende kleding en een gelaatsmasker.

Als er hechtgebonden asbest in of om het huis aanwezig is welke niet beschadigd of verweerd is, kan het beter blijven zitten. Zolang u het asbest niet breekt, schuurt of er in boort, is dat de meest veilige aanpak.
Mocht u de asbest willen verwijderen dan moet u altijd contact opnemen met uw gemeente.
U mag bijna nooit het asbest zelf verwijderen.

Ziekten
Volgens recent onderzoek zullen er tot 2028 in totaal zo’s 13.000 mensen dodelijke asbestkanker krijgen.
Dit komt omdat men vroeger niet zo zorgvuldig is omgesprongen met asbestrisico’s.

Langdurige inademing van asbest kan verschillende ziekten veroorzaken, die soms pas na tientallen jaren merkbaar worden. Deze ziekten komen daarom vooral voor bij mensen die vanwege hun beroep vaak te maken hebben met asbest.

• Longkanker
Hoe langer men asbestvezels heeft ingeademd, hoe groter de kans is op longkanker. Vaak pas na tien jaar of langer wordt deze longkanker ontdekt. Het risico wordt verhoogd door roken.

• Mesothelioom
ofwel longvlies- en buikvlieskanker. Deze vorm van kanker wordt bijna altijd veroorzaakt door asbest. Mesothelioom wordt vaak pas 30 jaar of langer na blootstelling aan asbestvezels ontdekt.

• Asbestose:
ofwel stoflongen. De kans op asbestose wordt groter naarmate de concentratie asbestvezels hoger was en men er langer aan is blootgesteld.

• Asbestgerelateerde ziekten.

Vanaf 1983 is niet-hechtgebonden asbest vrijwel niet meer toegepast. Sinds 1 juli 1993 is de beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest volledig verboden.

Het herkennen van asbest
Producten of materialen waarin mogelijk asbest is verwerkt zijn herkenbaar. Echter of een product of materiaal asbesthoudend is kan alleen in een laboratorium worden vastgesteld.

Als u materiaal wilt laten onderzoeken dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.